Zadania ŁDK

Do podstawowych zadań ŁDK należy:

  • rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,
  • przygotowanie do odbioru wartości kulturalnych,
  • kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze,

 

 

 

Wymienione zadania ŁDK realizuje przede wszystkim poprzez organizowanie:

·        zespołowego uczestnictwa w kulturze,

·        różnorodnych form edukacji kulturalnej,

·        form indywidualnej aktywności kulturalnej,

·        imprez kulturalnych.

 

 

 

ŁDK może na zasadach określonych w odrębnych przepisach realizować dodatkowe zadania, a w szczególności:

  • prowadzić impresaria artystyczny,
  • organizować imprezy rozrywkowe,
  • świadczyć usługi fotograficzne, filmowe i reklamowo – marketingowe,
  • organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty,
  • realizować imprezy zlecone / okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe /,
  • prowadzić sprzedaż giełdową, komisową, antykwaryczną.

 

 

Wytworzył:
Dariusz Ledzion
Udostępnił:
LEDZION DARIUSZ
(2003-07-30 20:13:00)
Ostatnio zmodyfikował:
LEDZION DARIUSZ
(2007-09-12 08:47:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki